Tìm kiếm

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 27

Cập nhật 09/07/2019

Ngày 9/7, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 27 (mở rộng), để đánh giá công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sáu tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể chính trị xã hội và các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương.


Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác lãnh chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm, tạo được khí thế thi đua sôi nổi và sự đồng thuận của hệ thống chính trị cũng như trong nhân dân. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi, dịch bệnh Sâu keo mùa thu, thiên tai và một số nguyên nhân chủ quan khác đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để sớm khắc phục mục tiêu, nhiệm vụ để ra. Từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần chỉ đạo rà soát lại tất cả những công việc, nhiệm vụ được giao; phân tích để tìm ra những “rào cản” trong phát triển KT – XH; làm rõ trách nhiệm của ngành, lĩnh vực cụ thể. Từ đó, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ việc, rõ người chủ trì và thời gian hoàn thành; đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị.
Sau phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt toàn văn Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là nội dung rất quan trọng, là cơ sở để các cấp ủy đảng triển khai công tác chuẩn bị về tổ chức, nhân sự, bộ máy tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
Tiếp đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã trình bày Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, ngăn chặn dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Kết quả, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 5,03%; trong số 14/44 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ thì có 4/14 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 3/14 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 100%; 2/14 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 70%; 30 chỉ tiêu khác có đánh giá nhưng sẽ được tổng hợp kết quả thực hiện cụ thể vào cuối năm. Đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả nổi bật. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 52/63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với năm 2017, chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố, tăng 25 bậc so với năm 2017; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ICT Index xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2017; chỉ số cải cách hành chính PAR Index xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố. Cùng với đó, việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hà Giang an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế đã tạo dư luận tốt, củng cố niềm tin trong nhân dân và lấy lại hình ảnh của tỉnh Hà Giang.
Trên cơ sở đánh giá tình hình, bối cảnh của tỉnh, trong nước và quốc tế cũng như những khó khăn, hạn chế, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Về kinh tế, tập trung đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; hoàn thành quy tụ dân cư năm 2019. Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, đập, quản lý tốt quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện. Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách, đầu tư công, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, hiệu quả các lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác dân tộc, công tác nội chính, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công tác đối ngoại và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, 6 tháng đầu năm 2019 đã được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của trung ương. Đã tiến hành kiểm tra 298 cuộc đối với 224 tổ chức Đảng và 439 đảng viên. Thực hiện giám sát 190 cuộc đối với 163 tổ chức Đảng và 288 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 46 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tiếp 3 lượt công dân, tiếp nhận 36 đơn thư để xem xét, làm rõ, xử lý theo đúng quy định.
Trên cơ sở các báo cáo trình tại hội nghị, các đại biểu đã có 17 ý kiến tập trung tham gia, thảo luận cho ý kiến, đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TƯ của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, nghiên cứu để xem xét trong điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đồng thời, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 cũng đã tiến hành nội dung chất vấn, trả lời chất vấn trong Đảng theo quy chế và tiến hành lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 năm 2019.
 Phát biểu bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 27, khóa XVI, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh chỉ đạo điều hành của BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy, tăng trưởng kinh tế ổn định, thu ngân sách có nhiều cố gắng. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP có tính đặc trưng được các địa phương chỉ đạo quyết liệt. Các mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng và phát huy. Về thương mại du lịch dịch vụ, phát triển kinh tế biên mậu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và phải gắn với các chỉ số phát triển, nhất là chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Về văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn xã hội được đảm bảo. Tỉnh cũng đã làm tốt công tác đối ngoại để tạo quan hệ, hợp tác, phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng nhấn mạnh, phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thu hút dự án đầu tư, có giải pháp giải quyết vướng mắc trong đền bù để đảm bảo quyền lợi của nhà nước, quyền lợi của doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, tập trung hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư để tạo lực phát triển cho tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu: Thời gian tới, tập trung cho công tác quy hoạch chung của tỉnh, của vùng, của huyện theo định hướng, tầm nhìn đến năm 2045 và phải làm ngay để tạo sức lan tỏa không gian tổng thể và lâu dài. Về du lịch, phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và gắn với phát triển dịch vụ, sản phẩm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đưa các sản phẩm thành hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ cao cấp. Về văn hóa xã hội, quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo, nhất là nguồn lực đầu tư cho mô hình nội trú, bán trú, xây dựng trạm y tế xã khang trang hơn. Đối với việc sáp nhập các xã, phải làm tốt công tác tuyên truyền, bố trí xắp xếp cán bộ hợp lý. Hiện nay, đã bước vào mùa mưa bão, các ngành các cấp, các huyện thành phố tập trung công tác chuẩn bị đối phó theo phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu làm tốt công tác định hướng phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị nhân sự và đào tạo nhân sự theo quy hoạch. Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng yêu cầu các đồng chí trong BCH, lãnh đạo các Sở, ngành, hội, đoàn thể và các huyện thành phố với quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.    
Thanh Giang- Đình Anh- Hồng Duyên

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Thông tin cần biết

Dự báo thời tiết tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Nguyễn văn Tuệ

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043

Giấy phép số 34/GP-TTDT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15/8/2014

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/