Tìm kiếm

Ban thường vụ Tỉnh ủy họp phiên tháng 5/2020

Cập nhật 03/06/2020

Thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, ngày 3/6, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức họp phiên tháng 5/2020. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện các Ban Đảng trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố…

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo, đề án do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, gồm: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020; Báo cáo kết quả thẩm định, giấy phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Phương án điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm 2020. Đồng thời, xem xét, thảo luận Đề án và dự thảo Nghị quyết về cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, nâng cao thu nhập cho nông hộ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025; Đề  án và dự thảo Nghị quyết phát triển bền vững cây cam, quýt tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh Phiên họp
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá rất cao việc Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị không điều chỉnh mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020. Đáng lưu ý, việc thu ngân sách tăng so với cùng kỳ năm 2019 là điểm sáng khác biệt so với nhiều tỉnh thành trong bối cảnh rất khó khăn do dịch bệnh, thiên tai. Trong lĩnh vực du lịch, cần giải pháp quảng bá, kích cầu theo thông điệp “Hà Giang: Kỳ vỹ, bản sắc và an toàn”. Gắn với đó, là kịch bản cụ thể, mục tiêu cụ thể cho từng quý, từng tháng và tập trung vào thị trường du lịch nội địa với mục tiêu thu hút 1,3 triệu lượt du khách. Đối với sản xuất nông nghiệp, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tổng sản lượng lương thực cần có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Tiếp tục triển khai tái đàn trong chăn nuôi trên cơ sở kiểm soát chặt dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững.
Về phương án điều hành kinh tế xã hội 7 tháng cuối năm, để giữ vững chỉ tiêu, cần sớm hoàn thành các dự án, đề án, công trình đã đầu tư để tăng thu ngân sách, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, giải tỏa công xuất của các nhà máy thủ điện. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm công tác phối hợp, hoàn thành các quy hoạch phát triển, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu để đảm bảo công việc thông suốt, không ách tắc. Từ đó, cải thiện các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Đối với mục tiêu thu ngân sách năm 2020 là 2.500 tỷ đồng, tăng cường thu bù ở các lĩnh vực bán đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác khoáng sản. Trong trường hợp diễn biến xấu do dịch bệnh, thiên tai, ngân sách vẫn phải đảm bảo nguồn lực cho sự phát triển chung của tỉnh.
Bên cạnh đó, Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt vấn đề vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, không để tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà làm ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển của tỉnh; quan tâm kiểm soát, xử lý nghiêm vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên thị trường, đặc biệt là hàng tiêu dùng tại các chợ phiên. Trong lĩnh vực y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên, công tác phòng chống vẫn phải tiếp tục, không lơ là, mất cảnh giác. Công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2020. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nhất là số lao động đã trở về địa phương trong dịch bệnh Covid-19 hiện chưa có việc làm.
Trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan, Ban Thường vụ tỉnh ủy cần xem xét, ban hành Nghị quyết hoặc kết luận về lãnh đạo sau tác động của dịch Covi-19 để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Đối với thị trường hàng hóa, vấn đề thị trường cần được quan tâm hàng đầu và do nhà nước chủ động. Về xuất nhập khẩu, cần có cơ chế phối hợp mạnh mẽ hơn nữa giữa hai bên để khơi thông dòng hàng. Việc hỗ trợ hộ nghèo cần được triển khai minh bạch, đúng đối tượng, tránh để người dân thắc mắc. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy trong lãnh chỉ đạo toàn diện các địa phương. Ngoài 5 xã theo kế hoạch, cần bố trí nguồn lực cho 2 xã bổ xung thêm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư gắn với cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, thi công. Tiếp tục đánh giá hoạt động của các hợp tác xã để lãnh chỉ đạo phù hợp, phát huy được hiệu quả. Quan tâm nâng cao đời sống, sinh kế bền vững của người dân. Tranh thủ nguồn lực từ các nguồn vốn trung ương để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
T
ại phiên họp, Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Dù gặp nhiều khó khăn, công tác lãnh chỉ đạo đã đảm bảo ổn định, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kịp thời ứng phó hiệu quả với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và là một trong 5 tỉnh hỗ trợ nhanh, hiệu quả để chăm lo đời sống của nhân dân. Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định: Các chương trình an sinh xã hội, làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo tiếp tục được triển khai tích cực, ngành du lịch từng bước phục hồi ổn định. Toàn tỉnh tập trung rà soát quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm triển khai công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp gắn với ứng dụng công nghệ họp thông minh, họp trực tuyến rất hiệu quả trong tổ chức các đại hội điểm, kỳ họp HĐND giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước. Thẳng thắng đánh giá những hạn chế thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho rằng, vẫn còn sức ỳ, còn có nơi có chỗ chưa thực sự chủ động dẫn đến một số chỉ số liên quan đến cải cách hành chính giảm. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, công tác chỉ đạo, hướng dẫn người dân của ngành còn chưa thực sự quyết liệt. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản còn thiếu sót, còn có sai phạm trong khai thác đá, cát, sỏi.
Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh lưu ý, cần quan tâm đến tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội để đảm bảo phát triển. Đối với việc không điều chỉnh chỉ tiêu tổng thể kinh tế xã hội năm 2020, Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh. Các cấp, ngành, địa phương cần phải có kịch bản cụ thể, phù hợp để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong cải cách hành chính, hỗ trợ đầu tư, tiến hành rà soát để doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đẩy nhanh công tác quy hoạch, tiến độ phê duyệt quy hoạch, tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản theo chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tăng cường đôn đốc thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là vấn đề thu phí, lệ phí; Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp hàng hóa. Về văn hóa xã hội, tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch năm học, chuẩn bị ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh. Về y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ, thông tuyến trong thăm khám, điều trị bệnh từ trung ương đến địa phương. Tập trung phát triển toàn diện kinh tế xã hội theo hướng trọng tâm, quyết liệt, hiệu quả. Tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố các chốt chặn kiểm soát  trên tuyến biên giới, quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở trong phòng chống dịch bệnh, người vượt biên trái phép.
Thanh Giang - Đình Anh

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại
Cập nhật: 10:45 ngày 11/10/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ


50.620/lượng


Lượt truy cập:

3206243

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Văn Tuệ

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043. Email: bientaphg@gmail.com

Giấy phép số 208/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 31/10/2019

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/