Tìm kiếm

Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo trước kỳ họp 14

Cập nhật 06/07/2020

Chiều 4/7, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII. Tham dự buổi họp có đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên, Hoàng Văn Vịnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng các thành viên của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 03 báo cáo và 02 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Trên cơ sở dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến như: Đề nghị Ban chỉnh sửa câu từ, cách thức trình bày báo cáo, tập trung làm nổi bật các nội dung trọng tâm; đánh giá sâu hơn tồn tại, hạn chế, tiến độ giải ngân về việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người theo các Quyết định của Chính phủ, từ đó đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; bổ sung đánh giá công tác tuyên truyền các chế độ chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; cần có kiến nghị với các ngành xem xét lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư có hiệu quả, tránh lãng phí các nguồn lực; đề nghị bổ sung mức hỗ trợ cho người phục vụ nấu ăn tại các trường mầm non. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị báo cáo cần làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong việc triển khai thực hiện việc sát nhập trường học, tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất…
*Chiều ngày 5/7,  đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên,  Hoàng Văn Vịnh.

Đồng chí Lê Quang Minh chủ trì buổi thẩm tra
Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra 08 báo cáo và 02 dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Các đại biểu đã cùng trao đổi, phân tích cho ý kiến vào Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;  công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài chính.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh  tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp để thống nhất chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ 14.

*Ngày 6.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Chúng Thị Chiên, Hoàng Văn Vịnh.
Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 02 báo cáo và 04 dự thảo Nghị quyết. Trên tinh thần thẳng thắn trao đổi, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ 14. Đồng thời, đối với Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề nghị phân tích kỹ hơn những khó khăn từ ảnh hưởng của dịch bệnh, thời tiết và đánh giá sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng giảm sâu so với cùng kỳ; mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, yếu kém về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách; bổ sung thêm số liệu minh chứng để khẳng định sự cấp bách trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.....
Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu dự họp và sẽ xem xét, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh. Đồng thời đề nghị các Sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến và phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung các nội dung liên quan.
Hoàng Huyền - Lan Phương (HĐND tỉnh)
*Tối ngày 06.7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự phiên thẩm tra có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. 

Toàn cảnh phiên họp
Theo đó, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Văn hóa - Xã hội đã thẩm tra 01 báo cáo và 03 dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội); Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp
Phát biểu thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí, tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Ban cần sửa đổi, bổ sung, đánh giá toàn diện hơn và có nhận định lại về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, những khó khăn, tồn tại về lĩnh vực văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 như vấn đề lao động, giải quyết việc làm, các chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo tỉnh Hà Giang, vấn đề tổ chức thi tuyển THPT Quốc gia năm 2020, ảnh hưởng của du lịch do dịch bệnh xảy ra, vấn đề ngộ độc thực phẩm, tình trạng tảo hôn,… Đối với các dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cho rằng Ban Văn hóa - Xã hội cần thể hiện quan điểm rõ ràng, có đánh giá cụ thể về tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh để đưa ra các định mức chi phù hợp.
 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến trao đổi thảo luận, và sẽ chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh. 
Hoàng Huyền - Lan Phương (HĐND tỉnh)

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại
Cập nhật: 10:45 ngày 11/10/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ


58.300/lượng


Lượt truy cập:

3297407

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Văn Tuệ

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043. Email: bientaphg@gmail.com

Giấy phép số 208/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 31/10/2019

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/