Tìm kiếm

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2020

Cập nhật 09/07/2020

Sáng nay 9/7, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 14. Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh…


Toàn cảnh kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
Phát biểu Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện đặc biệt khó khăn, chưa từng có trong tiền lệ, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của cả nước, trong đó có tỉnh Hà Giang; cùng với đó, là diễn biến bất thường đã gây thiệt hại về tính mạng và tài sản ở nhiều địa phương trên địa bàn toàntỉnh. Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế và kiểm soát; các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân đã dần ổn định trở lại. Do đó, tại kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 do đồng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chịu nhiều tác động và ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 và diễn biến bất thường của thiên tai. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, đến nay dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát và khống chế; Hà Giang đã bước đầu thành công trong thực hiện mục tiêu kép đó là: Vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 5.900 tỷ đồng, tăng 0,43% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.683 tỷ đồng, trong đó: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 51,7% kế hoạch Trung ương giao và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2019; Các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, công tác xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở được triển khai tích cực, đảm bảo kế hoạch đề ra, đến nay đã có 3.171 hộ triển khai xây dựng nhà ở, trong đó có 2.476 hộ đã hoàn thành; hỗ trợ trên 310 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững; Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid-19 theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính Phủ. Đặc biệt, kiên định các giải pháp đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 
Tiếp đó, Kỳ họp cũng đã được nghe các đồng chí trong Thường trực UBND, UB MTTTQ tỉnh trình bày các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, đóng góp của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND các cấp, cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã đạt được trong phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị kỳ họp cần nghiên cứu, phân tích, thảo luận, đánh giá đúng, thực chất kết quả đã đạt được trong phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm; làm rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, giải pháp đột phá trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 đề ra, nhất là đạt tăng trưởng 7%, thu ngân sách đạt 2.500 tỷ đồng, giảm nghèo bền vững...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Đối với các nghị quyết chuyên đề quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị HĐND tỉnh phân tích kỹ, làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, xác định cụ thể nguồn lực thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Xem xét, đề ra các giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tích cực huy động các nguồn vốn; có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư để các dự án sớm khởi công xây dựng, trong đó đặc biệt quan tâm đến dự án thu hút đầu tư trọng điểm, các nhà đầu tư chiến lược. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và hoạt động của Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh sau chia tách theo kết luận của Bộ Chính trị...
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chiều ngày 09/7, Kỳ họp đã nghe các ngành trình bày các Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết và các Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp.
Kỳ họp tiếp tục nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Giám đốc Sở Tài chính trình bày các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh. Nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng (bổ sung) năm 2020... Kỳ họp cũng đã được nghe Báo cáo thẩm tra của 4 Ban HĐND tỉnh đối với các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc 4 lĩnh vực: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc và Văn hóa - Xã hội.
Trước khi diễn ra kỳ họp, chiều 8.7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh dâng hoa, dâng hương viếng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Trong ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ thực hiện công tác cán bộ; tiến hành thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị Quyết....Trang TTĐT- Đài PT-TH Hà Giang tiếp tục cập nhật.
Hải Hà- Tuấn Quỳnh
 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại
Cập nhật: 10:45 ngày 11/10/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ


57.920/lượng


Lượt truy cập:

3274108

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Văn Tuệ

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043. Email: bientaphg@gmail.com

Giấy phép số 208/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 31/10/2019

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/