Tìm kiếm

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật 13/08/2020

Sáng 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Hà Giang; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy.


Toàn cảnh Đại hội
Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ 18 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dan tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và du lịch; bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên giới; phấn đấu đưa huyện Yên Minh giảm nghèo nhanh và bền vững". Tại Đại hội các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025; Đại hội cũng, dành thời gian thảo luận, tham gia các ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như các văn kiện trình tại đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện Nghi lễ Chào cờ
Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, trong 28 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 có 22 chỉ tiêu đạt và vượt; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6%/năm đến năm 2020 giảm còn hơn 44%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 20 triệu đồng một năm. Đến nay huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm chào mừng Đại hội

Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Yên Minh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, Yên Minh vẫn là huyện nghèo, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ, trách nhiệm và tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đặc biệt làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất thực sự trong đảng, trước hết là trong cấp ủy; đây là nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin và mở rộng chất vấn trong Đảng, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và doanh nghiệp để giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt công tác cán bộ, chú trọng việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; đảm bảo tính liên tục, kế thừa, từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nhằm nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý đô thị. Cán bộ, đảng viên phải luôn bám sát, nắm chắc cơ sở, kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, cửa quyền, xa dân; cán bộ phải gần gũi với Nhân dân, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các chương trình của huyện, của tỉnh.
 Về phát triển kinh tế: Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa và đặc sản chất lượng cao gắn với phát triển du lịch; khuyến khích hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp phát triển nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm nông nghiệp địa phương. Tiếp tục chỉ đạo tốt việc tổ chức lại sản xuất cho người nông dân, thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang liên kết sản xuất hàng hóa, tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu.
Quan tâm tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ cải tạo đất canh tác, cải tạo vườn tạp, hỗ trợ giống cây, con chất lượng cao. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, từ thôn, bản nông thôn mới đến xã nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của địa phương; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, trung tâm cụm xã, trung tâm các xã đồng bộ. Xây dựng thị trấn Yên Minh sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị huyện tếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đổi mới công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện công tác an sinh xã hội; Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thường trực tỉnh ủy tặng Đảng bộ huyện Yên Minh bức trướng có dòng chữ: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển
Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm các đại biểu dự Đại hội đã lựa chọn 40 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Yên Minh khóa mới
Duy Quang - Hoàng Ngọc - Hải Tú

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại
Cập nhật: 10:45 ngày 11/10/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ


55.620/lượng


Lượt truy cập:

3413096

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Văn Tuệ

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043. Email: bientaphg@gmail.com

Giấy phép số 208/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 31/10/2019

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/