Tìm kiếm

Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang

Cập nhật 14/09/2020

Sáng 14/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với BTV Tỉnh ủy Hà Giang về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự về phía Trung ương có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương. Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Hà Giang; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Toàn cảnh buổi làm việc
Báo cáo dự thảo các văn kiện và phương án nhân dự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy đã nêu rõ những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Hà Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh báo cáo tại buổi làm việc
Có 36/48 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành. Trong đó thu ngân sách tăng hơn 51% so với năm 2015; Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt 6,8% đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng, tăng hơn 57% so với năm 2015. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 44.694 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với giai đoạn 2010 - 2015. Toàn tỉnh đã có 43 xã đạt chuẩn NTM, đạt 143% nghị quyết; du lịch chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng bền vững, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 16%; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút được một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến Hà Giang; tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 4,22%/năm; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng được trên 3.000 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới khó khăn về nhà ở, trong đó 100% hộ chính sách, hộ nghèo của 34 xã biên giới không còn nhà tạm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.  Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Năng lực, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới. Năng lực điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới về nội dung, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.
Về tầm nhìn định hướng phát triển, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh xác định thực hiện 17 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025. Lựa chọn thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Đảng bộ tỉnh cũng xác định mục tiêu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp; đến năm 2030 là tỉnh khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh trung bình khá của cả nước. Về Đề án nhân sự Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng phát biểu cho ý kiến tại buổi làm việc
Qua nghe báo cáo của tỉnh, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương đánh giá: Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Nội dung các văn kiện đã thể hiện quan điểm đổi mới, tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, định hướng lớn của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương. Cơ bản tán thành với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hà Giang trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời nhấn mạnh: nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện theo hướng thể hiện rõ nét tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả và kinh nghiệm rút ra từ thực tế quá trình thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của BCH, BTV Tỉnh ủy trong công tác xây dựng đảng và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, biện pháp khắc phục; phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu, khâu đột phá và những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. 

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Kết luận buổi làm việc Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khá toàn diện, cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm và đổi mới, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, sát thực tế của Hà Giang; công tác nhân sự triển khai bài bản, dân chủ, báo cáo kiểm điểm nghiêm túc, chú ý đến việc khắc phục khuyết điểm nhiệm kỳ qua. Thủ tướng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã lãnh, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.  Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, Hà Giang vẫn là tỉnh nghèo, do đó, tỉnh Hà Giang cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo các cấp;  truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí cách mạng, nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm đảm bảo Quốc phòng - an ninh,  ổn định đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Trong phát triển kinh tế cần xác định rõ tiềm năng lợi thế để phát triển. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện 3 đột phát chiến lược về hoàn thiện kết cấu hạ tầng; xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là đường tuần tra biên giới; tăng cường đối ngoại, giữ biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị cùng phát triển.  Chú trọng xây dựng Đảng bộ mạnh, đoàn kết, gần gũi với nhân dân. Thủ tướng tán thành phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời yêu cầu BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án nhân sự trên tinh thần lựa chọn người có tài, có đức, có uy tín, đảm bảo các quy định về độ tuổi, giới tính, dân tộc…  Thủ tướng khẳng định, với quyết tâm chính trị cao, nghị lực và niềm tin mãnh liệt Hà Giang sẽ tiến bước trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tiếp thu các ý kiến đóng góp
Thay mặt Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tạo điều kiện, giúp đỡ Hà Giang trong thời gian qua. Đồng thời nghiêm túc tiếp các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh chất lượng nhất. Khẳng định BCH Đảng bộ tỉnh sẽ đoàn kết, thống nhất đưa Hà Giang phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để khắc phục những khó khăn, đưa tỉnh vươn lên thoát nghèo./.
Duy Quang
 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại
Cập nhật: 10:45 ngày 11/10/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ


55.620/lượng


Lượt truy cập:

3413074

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Văn Tuệ

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043. Email: bientaphg@gmail.com

Giấy phép số 208/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 31/10/2019

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/