Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thành phố Hà Giang làm tốt công tác chuẩn bị cho mùa Tuyển quân năm 2022

15:54, 30/11/2021

 Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) trên địa bàn thành phố Hà Giang ngày càng thống nhất, đồng bộ, đi vào nền nếp và hiệu quả. Phát huy những kết quả đạt được, để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (HĐNVQS) các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Giang đã tổ chức thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại Trung tâm y tế thành phố Hà Giang

Là địa phương có truyền thống cách mạng, những năm qua, thành phố Hà Giang đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ. Để chuẩn bị cho mùa Tuyển quân năm 2022, Ban CHQS thành phố Hà Giang đã phối hợp với các cấp, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS sâu rộng trong nhân dân, nên ý thức, tinh thần giác ngộ cách mạng, nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhân dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được nâng cao. Khi có lệnh điều động khám tuyển sức khoẻ NVQS, thanh niên trong độ tuổi có ý thức chấp hành tốt, gia đình và mọi người thân tạo điều kiện thuận lợi vận động tuyên truyền con em mình lên đường nhập ngũ. Thiếu tá Đàm Trung Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết “Năm 2022 thành phố Hà Giang được giao 71 chỉ tiêu trong đó 50 công dân giao cho Quân sự, 21 công dân giao cho Công an. Nên ngay từ khi triển khai kế hoạch tuyển quân Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho HĐNVQS thành phố đã tổ chức họp bàn, triển khai kế hoạch cụ thể và phân công trách nhiệm cho các thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật NVQS, phát huy vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để nắm tình hình sức khỏe, bệnh lý của công dân để có biện pháp xử lý những cá nhân chống, trốn thực hiện luật NVQS” .

Các xã, phường đã triển khai đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi đúng kế hoạch, đúng thời gian quy định, đăng ký hết số lượng, bảo đảm chất lượng Sau khi có lệnh điều động khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của các xã, phường thanh niên đã chấp hành nghiêm túc, một số đi làm ăn xa, khi có lệnh điều động, gia đình đã chủ động thông báo để thanh niên sắp xếp công việc trở về địa phương tham gia khám tuyển sức khoẻ NVQS. 

Chuẩn bị cho công tác Tuyển quân năm 2022, HĐNVQS thành phố  đã chỉ đạo Trung tâm y tế thành phố chọn những y, bác sỹ chuyên khoa có trình độ năng lực, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế bảo đảm cho việc khám tuyển sức khoẻ thuận lợi, đúng kế hoạch, công bằng và dân chủ bảo đảm giãn cách theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch, công tác khám tuyển NVQS thành phố bắt đầu tổ chức khám tại Trung tâm y tế thành phố vào ngày 29/11 và kết thúc vào ngày 10/12 nhằm chọn ra những công dân có đủ sức khỏe, trình độ văn hóa, chất lượng chính trị tham gia nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an năm 2022.

                                                                Bài, ảnh Quốc Hoàn( Bộ CHQS tỉnh)

 

 


Ý kiến bạn đọc