Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Có 1.898 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp

13:05, 26/09/2021

Thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Với sự chỉ đạo của BCĐ 3 cấp, đến nay sau 9 tháng triển khai có 1.898 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp ở 11 huyện, thành phố.

Kinh phí tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp tính đến nay là 1 tỷ 188 triệu đồng

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình, các huyện, thành phố tổ chức rà soát, danh sách các hộ đăng ký vay vốn thực hiện cải tạo vườn tạp; Thực hiện thiết kế từ 3-5 sơ đồ vườn mẫu gắn với tập quán canh tác, văn hoá của đồng bào địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho các hộ gia đình. Nhờ đó, đến nay, tổng diện tích vườn tạp đã được cải tạo là hơn 744.000m2. Trong đó, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả; diện tích trồng rau đậu các loại; diện tích thực hiện xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Thực hiện cải tạo vườn tạp, ngoài nguồn vốn hỗ trợ hỗ nghèo theo quy định thì công tác xã hội hóa cũng được triển khai. Kinh phí tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp tính đến nay là 1 tỷ 188 triệu đồng. Số lượng cây giống được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho hộ gia đình là 11.587 cây trồng các loại; huy động công lao động hỗ trợ cải tạo vườn tạp được 15.625 công. Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, tuy mới triển khai xong đã từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân./.

Duy Quang


Ý kiến bạn đọc