Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Triển khai tiêm Vaccine phòng Covid-19 - Thuận lợi và khó khăn - Ngày 6/4/2021

09:26, 07/04/2021

Triển khai tiêm Vaccine phòng Covid-19 - Thuận lợi và khó khăn - Ngày 6/4/2021

 


Ý kiến bạn đọc