Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hà Giang chú trọng thực hiện công tác cán bộ

17:36, 30/09/2022

Trong quá trình phát triển, tỉnh Hà Giang luôn xác định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là cơ sở để tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy, bên cạnh việc chủ động rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định thì các cấp ủy Đảng chính quyền cũng đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy bài bản và là người dân tộc thiểu số.

 

Hà Giang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn

Một trong những cán bộ trẻ, người địa phương, được đào tạo chính quy, bài bản là anh Lý Tà Chùi, Chủ tịch UBND xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ. Tốt nghiệp Đại học Công đoàn với chuyên ngành Công tác xã hội, khi được điều động về xã biên giới Tùng Vài, anh Chùi luôn nhận thức rõ vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ sở. Ngoài việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH trên địa bàn xã. Anh luôn kịp thời triển khai, tuyên truyền đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới nhân dân. Là xã có 8 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 70,68%; tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm đến 69,45%. Chủ tịch UBND xã Tùng Vài Lý Tà Chùi luôn trăn trở làm sao để bà con nhân dân tự tạo lập đời sống, vươn lên thoát nghèo. Tùy vào điều kiện thực tế, thế mạnh của thôn, bản, anh đã định hướng giúp bà con nhân dân tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế phù hợp. Một trong những mô hình được anh Chùi triển khai và đang mang lại hiệu quả đó là Đề án nuôi cá nước lạnh.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cán bộ cấp cơ sở “vừa hồng, vừa chuyên”, những năm qua các địa phương trong tỉnh luôn chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ nguồn đảm bảo về trình chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về phát triển cán bộ

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư về công tác cán bộ; Tỉnh ủy Hà Giang đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, ban hành Nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tại buổi làm giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh một lần nữa nhấn mạnh lại lời dạy của Bác: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 29.000 cán bộ công chức viên chức. Tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II chiếm 0,54%; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I chiếm 13,59%. Với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận của đội ngũ cán bộ hiện nay cùng sự đồng bộ trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ đã giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh Hà Giang ngày càng trưởng thành, phát triển về nhiều mặt - vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức; thực sự là công bộc của dân./.

Nguyễn Tâm - Hồng Duyên


Ý kiến bạn đọc