Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Dự thảo Nghị quyết Quy định tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”

17:52, 07/07/2024

Tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 8 – 10/7, UBND tỉnh Hà Giang sẽ trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến và ban hành Nghị quyết Quy định tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”. Qua đó, nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên các cá nhân tích cực thi đua, lao động, sản xuất đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

 

Việc xây dựng và ban hành Nghị Quyết quy định tặng Kỷ niệm chương thay thế Nghị Quyết số 157 là cần thiết và đúng với Luật Thi đua, khen thưởng của Quốc hội

Để động viên, cổ vũ các cá nhân tích cực thi đua, đóng góp vào sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang; từ năm 2014, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 157 quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 10.000 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”. Tuy nhiên, đến năm 2022, Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua, khen thưởng quy định nhiều nội dung và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Để kịp thời triển khai các quy định của Luật thi đua, khen thưởng năm 2022; việc xây dựng và ban hành Nghị Quyết quy định tặng Kỷ niệm chương thay thế Nghị Quyết số 157 là cần thiết và đúng với Luật Thi đua, khen thưởng của Quốc hội.

Trường hợp công tác tại vùng đặc biệt khó khăn thì thời gian công tác tính đủ 20 năm đối với nữ và 25 năm đối với nam

Dự thảo Nghị quyết gồm 7 Điều, quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi, nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng và mức tiền thưởng Kỷ niệm chương. Cụ thể, tiêu chuẩn cá nhân được xét, tặng Kỷ niệm chương sẽ có thời gian công tác tại tỉnh Hà Giang từ đủ 25 năm trở lên đối với nữ, 30 năm trở lên đối với Nam. Trường hợp công tác tại vùng đặc biệt khó khăn thì thời gian công tác tính đủ 20 năm đối với nữ và 25 năm đối với nam. Mức tiền thưởng bằng 0,6 mức lương cơ sở.

Khi Nghị quyết được ban hành sẽ là cơ sở để tiếp tục động viên cán bộ chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài tỉnh tiếp tục tích cực thi đua, lao động, sản xuất

Việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết Quy định tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang” là phù hợp với thực tiễn của địa phương và đúng với Luật thi đua khen thưởng. Khi Nghị quyết được ban hành sẽ là cơ sở để tiếp tục động viên cán bộ chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài tỉnh tiếp tục tích cực thi đua, lao động, sản xuất đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh./.

Hải Hà- Nguyễn Tâm


Ý kiến bạn đọc