Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Bắc Mê phấn đấu mỗi xã, thị trấn cải tạo 3 vườn tạp trở lên

06:48, 09/03/2021

Từ những hiệu quả trong triển khai cải tạo vườn, đồi tạp, giai đoạn 2018 - 2020, bước sang năm 2021, huyện Bắc Mê đề ra chỉ tiêu phấn đấu mỗi, xã thị trấn sẽ thực hiện cải tạo từ 3 vườn tạp trở lên.

Người dân tích cực tham gia cải tạo vườn tạp

Huyện Bắc Mê xác định chuyển đổi diện tích đất vườn tạp, đồi tạp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao là một trong những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Với việc triển khai quyết liệt và đồng bộ từ huyện đến cơ sở, qua 3 năm từ 2018 - 2020, ngoài chuyển đổi, trồng mới được trên 2.000 ha rừng, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bắc Mê đã đưa vào trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi da xanh, bưởi diễn. Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2021 đó là: mỗi xã, thị trấn thực hiện cải tạo ít nhất 3 vườn tạp trở lên; nâng thu nhập bình quân đầu ngườ mỗi năm đạt 25,2 triệu đồng, huyện Bắc Mê tập trung tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa chủ trương, cơ chế, chính sách về cải tạo vườn tạp; phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện. Chuyển đổi một phần diện tích các cây trồng không hiệu quả sang trồng loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao tại thị trấn Yên Phú, các xã Minh Ngọc, Yên Định, Minh Sơn, Lạc Nông./.

Nguyễn Tâm


Ý kiến bạn đọc