Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thảo luận tại tổ- Kỳ họp thứ 17- HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

18:24, 08/07/2024

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chiều 8/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh, Kỳ họp tiếp tục xem xét các Báo cáo, Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết và chia tổ thảo luận. Theo đó, Kỳ họp đã chia 4 tổ thảo luận về các Dự thảo Nghị quyết được trình tại Kỳ họp, trọng tâm là các dự thảo nghị quyết còn ý kiến khác nhau đã được chỉ ra tại các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh.

 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Các đại biểu thảo luận tại tổ 3.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh thuộc 4 tổ thảo luận đã tập trung trí tuệ, thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, sát thực vào các nhóm dự thảo nghị quyết được trình tại Kỳ họp liên quan đến các lĩnh vực về Đất đai, tài nguyên, môi trường; đầu tư công; văn hóa, xã hội; pháp chế và nhóm nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, thảo luận vào nhóm Nghị quyết lĩnh vực Văn hoá xã hội, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”. Các đại biểu cho rằng để Nghị quyết khi ban hành đi vào cuộc sống và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, thì cần bổ sung thêm quy định về kinh phí thực hiện, quy trình xét tặng và đơn vị thực hiện.

Đại biểu Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên thảo luận tại tổ 1 về các nội dung liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường.

Đối với Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị Quyết và việc ban hành Nghị quyết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Hà Giang. Các ý kiến cũng đề nghị cần nâng mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ 2

Riêng đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư dự án: Chương trình phát triển các đô thị loại II – tiểu dự án Hà Giang, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, việc chuyển chủ đầu tư dự án, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến dự án chậm tiến độ phải đề nghị kéo dài thời gian thực hiện.    

Cũng tại phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến đối với một số dự thảo Nghị quyết liên quan đến các vấn đề có tác động lớn đến sự phát triển KT-XH của tỉnh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như: Cần quy định chế tài xử phạt cụ thể đối với cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT vi phạm pháp luật, không đủ phẩm chất, đạo đức; vấn đề nâng cao trình độ, đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên. Quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông; bố trí nguồn vốn cho các thôn xây dựng nông thôn mới.

Đối với nhóm Nghị quyết về đầu tư công, các đại biểu tập trung trao đổi về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc đấu thầu cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án.

Ngoài tập trung thảo luận theo các nội dung định hướng, các vị đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian nghiên cứu, quan tâm thảo luận, góp ý vào 23 dự thảo Nghị quyết chuyên đề trình tại Kỳ họp. Trong đó, tập trung thảo luận sâu vào sự phù hợp, tính khả thi, hiệu quả của các chính sách; tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát huy được nguồn lực, tận dụng được cơ hội phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong ngày 9/7, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ tiếp tục bước vào phiên thảo luận tại hội trường, thực hiện công tác cán bộ và tiến hành Phiên chất vấn – trả lời chất vấn. Đài PT-TH Hà Giang truyền hình trực tiếp phiên thảo luận tại hội trườngPhiên chất vấn – trả lời chất vấn trên sóng HGTV và các nền tảng số.

Văn Hương - Hải Hà- Nguyễn Tâm – Hồng Duyên

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc