Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:18, 23/01/2024

Chiều ngày 23/1, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ XIX. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Quyền Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các Ban đảng TW, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

 

Toàn cảnh Hội nghị
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thảo luận, ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2024-2030; cho ý kiến vào 4 dự thảo Nghị quyết, Chương trình và công tác cán bộ. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn; thảo luận kỹ hệ thống các chỉ tiêu gắn với đó là nguồn lực để thực hiện.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Tiếp đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trình bày Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 – 2030; Dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thúc đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoàn mới. Đồng chí Trần Mạnh Lợi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 42, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 44 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị: Đối với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 – 2030 cần bổ sung những đánh giá khái quát về con người Hà Giang; bổ sung thêm giải pháp về phát triển y tế, thiết chế văn hóa tại cơ sở. Bổ sung thêm quy định nhiệm vụ của Đảng đoàn, MTTQ trong dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Kết luận Hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 – 2030. Nhấn mạnh đây là một Nghị quyết quan trọng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp. Chú trọng đến các chỉ tiêu, việc huy động nguồn lực. Đối với các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cần phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu các nội dung gửi ý kiến về Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp.

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành Tỉnh ủy sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Văn Hương - Hồng Duyên - Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc