Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

19:00, 27/04/2022

Sáng ngày 27/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đại diện, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Thông qua Luật Biên phòng Việt Nam nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 2 chuyên đề chính: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và nội dung cơ bản của các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022  gồm 6 chương, 36 điều quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc; đặc biệt quy định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật gồm 4 chương, 29 điều quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam quy định cụ thể về hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng theo 3 cấp, chính sách ưu đãi, chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp trong phối hợp, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giưới quốc gia, khu vực biên giới./.

Ngọc Ánh- Hồng Hải          

 


Ý kiến bạn đọc