Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Văn phòng cấp ủy: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo

17:13, 18/10/2022

Ngày 18/10 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Những năm qua, Văn phòng cấp ủy Hà Giang luôn phát huy tính đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khẳng định vai trò, vị trí là cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc; góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đưa chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Văn phòng cấp ủy: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo

Công tác quản lý hồ sơ được văn phòng Huyện ủy Vị Xuyên thực hiện nghiêm túc

Văn phòng Huyện ủy Vị Xuyên hiện có 14 cán bộ công chức. Từ đầu năm đến nay Văn phòng luôn làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thông qua việc xây dựng quy chế, chương trình làm việc, chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng. Đặc biệt là tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều chủ trương, chính sách sát, đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trung bình mỗi quý, Văn phòng tham mưu, phối hợp xây dựng trên 500 văn bản các loại.

Cán bộ văn phòng Thành ủy chuẩn bị tài liệu cho Đại biểu tham dự Hội nghị

Cùng với công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng cấp ủy cũng chú trọng công tác phục vụ, đáp ứng ngày càng cao sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy. Cán bộ công chức người lao động văn phòng cấp ủy luôn làm tốt công tác chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Kịp thời ban hành các quyết định, kết luận sau mỗi cuộc họp, hội nghị gắn với đôn đốc, theo dõi quá trình triển khai, thực hiện.

Phát huy truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống văn phòng cấp ủy của tỉnh Hà Giang đã và đang cùng nhau viết tiếp trang sử vẻ vang. Luôn nêu cao tinh thần thống nhất, chủ động, tích cực trong tham mưu, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và đạt hiệu quả cao. Những cố gắng, nỗ lực của cán bộ công chức văn phòng cấp ủy các cấp đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy cũng là dịp để mỗi cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc trong Văn phòng cấp ủy nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, trung thành, tận tụy, chu đáo”; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp và phục vụ đắc lực của cấp ủy trong tỉnh./.

Tuấn Quỳnh - Nguyễn Tâm


Ý kiến bạn đọc