Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Mèo Vạc: Quan tâm thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình

16:53, 31/07/2021

Từ đầu năm đến nay, công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn huyện Mèo Vạc tiếp tục được triển khai đồng bộ. Việc truyền thông giáo dục về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ đã được chuyển tải bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của người dân, tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác DS-KHHGĐ.

Mèo Vạc là một huyện vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, do vậy, huyện tiếp tục xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một nhiệm vụ trọng tâm đi đôi với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Trong đó, giải pháp tập trung là đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu biết và thực hiện các biện pháp dân số - kế hoạch hóa gia đình. Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, khu dân cư trong việc làm tốt công tác truyền thông, đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân đối với công tác Dân số - KHHGĐ. Cho đến nay, công tác Dân số - KHHGĐ của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện hàng năm. Ông Dương Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Mèo Vạc cho biết: Hàng năm, chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức các chiến dịch CSSKSS đến tận các xã. Từ đầu năm triển khai vừa rồi tại các xã đã thấy được hiệu quả rất là tốt, người dân đã hiểu được tầm quan trọng của việc CSSKSS/KHHGĐ. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục triển khai các đợt đến các xã còn lại, thông tin tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến mọi người dân, và để cho chị em phụ nữ và người dân hiểu được việc khám sức khỏe và CSSKSS.

Cán bộ dân số xã Cán Chu Phìn đến thôn Ha Dấu Cò tuyên truyền về công tác KHHGĐ

Với 16 cán bộ chuyên trách dân số KHHGĐ ở các xã, thị trấn và hơn gần 200 cộng tác viên dân số thôn bản. Để thực hiện tốt công tác DS- KHHGĐ, trước hết phải kể đến vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở các thôn bản trong huyện, bởi đây là những người trực tiếp phụ trách và sâu sát cơ sở nhất. Từ đầu năm 2021, đội ngũ này đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình thức đa dạng, phong phú như: phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, các hội nghị, hội họp đoàn thể, đặc biệt là tuyên truyền, vận động trực tiếp tại hộ gia đình. Đây là công việc được tiến hành đầu tiên, tập trung nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác dân số và hướng đến đối tượng chủ yếu là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đối tượng muốn sinh con lần 3, sinh con một bề. Đến nay, đã có 2.376/2.270 người sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt 104,66%. Bà Ly Thị Dính, thôn Ha Dấu Cò xã Cán Chu Phìn chia sẻ:  Hàng tháng đến Trạm y tế xã để được khám và tư vấn sức khỏe SKSS, tôi được cán bộ tư vấn cho tôi về các biện pháp tránh thai. Qua đó tôi có thể lựa chọn cho mình biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Ngoài ra cán bộ cũng đến tận nhà để tuyên truyền về những kiến thức về dân số, chúng tôi đã hiểu và vận động người thân muốn hạnh phúc thì mỗi hộ chỉ cần sinh từ 1-2 con thôi như vậy mới có điều kiện chăm sóc tốt.

Có thể nói, công tác Dân số - KHHGĐ đang được triển khai đồng bộ, tập trung giải quyết các vấn đề quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số. nhờ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thay đổi hành vi trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ của người dân. Với các giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân, công tác dân số của huyện Mèo Vạc đang đã và đang có những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Minh Đức( Huyện Mèo Vạc)

 

 


Ý kiến bạn đọc