Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Huyện Mèo Vạc có 104 hộ tham gia cải tạo vườn tạp

17:58, 01/12/2021

Thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Huyện Mèo Vạc cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 05 về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế bền vững cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Vương Ngọc Hà, kiểm tra diện tích cải tạo vườn tạp của hộ gia đinh ông Vừ Chứ Ly, thôn Khâu Vai xã Khâu Vai

Theo ngành chuyên môn huyện Mèo Vạc, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn huyện đã có 104 hộ nghèo, hộ cận nghèo/18 xã, thị trấn tham gia thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp. Ngoài ra có thêm 17 hộ không thuộc diện hộ nghèo chủ động tham gia thực hiện chương trình. Để thực hiện hiệu quả chương trình các địa phương đã tổ chức 1.041 buổi tuyên truyền với trên 49.000 lượt người tham gia; 449 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp hộ gia đình. Đến nay, các hộ đã thực hiện cải tạo 804.652m2 vườn tạp các loại. Qua thẩm định hồ sơ có 95 hộ dân được vay vốn để cải tạo vườn tạp với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. Số vốn được các hộ mua giống cây ăn quả, giống gia súc, gia cầm, mở rộng quy mô diện tích đất gieo trồng, chuồng trại…Nghị quyết được triển khai tạo được hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các địa phương khảo sát, lựa chọn đối tượng, đảm bảo quy mô và đề xuất hạng mục thực hiện cải tạo phù hợp điều kiện, thổ những...

Thời gian tới, để đạt được mục tiêu đề ra trong thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện Mèo Vạc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất tạo thu nhập. Đưa các loại giống cây, con có hiệu quả năng suất vào gieo trồng, chăn nuôi, chú trọng đến áp dụng công nghệ xanh. Mỗi xã, thị trấn xây dựng 02 mô hình làm điểm để các hộ khác đến học tập kinh nghiệm nhân rộng. Quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân tham gia thực hiện các hạng mục cải tạo vườn tạp.

Tin, ảnh: Minh Đức( Huyện Mèo Vạc)

 


Ý kiến bạn đọc