Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    35oC

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020

18:32, 12/01/2021

Sáng ngày 12/1, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “ Nói đi đôi với làm”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy…

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, Ban chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm, trọng tâm là về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã ban hành kết luận đối với các tổ chức và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải xử lý kỷ luật và đã tiến hành kỷ luật theo quy định của Đảng. Đối với công tác thanh tra, năm 2020, đã triển khai 106 cuộc thanh tra tại 278 đơn vị và phát hiện 105 đơn vị có sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi trên 15 tỷ 865 triệu đồng và 1,67ha đất; kiến nghị khác là trên 21 tỷ 980 triệu đồng và 0,19ha đất; đã thu hồi được trên 11 tỷ 795 triệu đồng, đạt 74,35%. Ngoài ra, đã kiến nghị xử lý hành chính 2 tổ chức và 26 cá nhân. Trong năm 2020, đã tiếp 775 lượt công dân, tiếp nhận 1.427 đơn thư khiếu nại tố cáo và đã tiến hành xử lý kịp thời theo quy định. Về kết qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “ Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở trong tỉnh. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, quán triệt triển khai hiệu quả. Góp phần chấn chỉnh hoạt động, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong từng Đảng bộ, tăng cường đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trước công việc của cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực.

Hội nghị cũng quán triệt hướng dẫn số 13 của Ủy ban kiểm tra trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp. Đồng thời, nghiên cứu, cho ý kiến vào Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong năm 2020 song Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn lưu ý vẫn còn hạn chế, có tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Do đó, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác thanh tra cần quyết liệt, hiệu quả hơn. Sau khi kiện toàn về cơ cấu, tổ chức, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh cần bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra. Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cũng yêu cầu: Cơ quan Thanh tra các cấp cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết hiệu quả, kịp thời, dứt điểm đơn thư. Nắm tình hình để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, cản trở cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tránh việc thanh tra, kiểm tra trùng lặp, chồng chéo. Qua đó, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Thanh Giang - Đình Anh


Ý kiến bạn đọc