Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức khối Đảng

11:17, 27/08/2021

Ngày 27/8, Hội đồng thi nâng ngạch công chức Tỉnh ủy Hà Giang, tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh Hà Giang năm 2020. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; MTTQ và các hội đoàn thể tỉnh.

Khai mạc kỳ thi công chức khối Đảng

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc kỳ thi

Tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức lần này, có 60 thí sinh, trong đó 36 thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên chính và 24 thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương. Các thí sinh sẽ trải qua các môn thi: kiến thức chung, ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nêu rõ: Nâng ngạch công chức là nội dung quan trọng, cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, gắn liền với việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua kỳ thi để công chức có thêm cơ hội đánh giá bản thân, để từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm phù hợp, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thi nâng ngạch công chức phải theo nguyên tắc cạnh tranh có số dư như quy định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, nghiêm túc thực hiện đúng nội quy, quy chế trong thời gian tổ chức kỳ thi. Đối với thí sinh tham dự kỳ thi, cần chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, quy chế thi, bình tĩnh tự tin làm bài để đạt được kết quả tốt nhất./.

Hồng Duyên


Ý kiến bạn đọc