Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Bắc Quang Tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận, thu gom

17:27, 13/04/2024

Công an huyện Bắc Quang và Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Bắc Quang vừa tổ chức tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận, thu gom. Tham gia buổi tổ chức tiêu hủy có các lực lượng chức năng của huyện, đại diện chính quyền thị trấn Việt Quang.

Các lực lượng chức năng của huyện, đại diện chính quyền thị trấn Việt Quang tham dự buổi tổ chức tiêu hủy

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023, và 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an huyện Bắc quang đã vận động Nhân dân giao nộp hàng ngàn khẩu súng tự chế và vũ khí thô sơ các loại.

Tổ chức tiêu huỷ 1.240 khẩu súng tự chế các loại
 

Nhằm thực hiện trình tự, thủ tục tiêu huỷ theo quy định tại khoản 3, Điều 70, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Bắc Quang đã tổ chức tiêu huỷ 1.240 khẩu súng tự chế các loại, bao gồm 657 khẩu súng kíp, 574 khẩu súng hơi cồn, 09 khẩu súng hơi nén PC, 09 vũ khí thô sơ, như kiếm, dao găm, dao phóng lợn và 657 viên đạn bi súng tự chế.

Công an huyện Bắc quang đã vận động Nhân dân giao nộp hàng ngàn khẩu súng tự chế và vũ khí thô sơ các loại

Công tác tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật; hình thức sử dụng củi đốt làm cho thuốc súng trong nòng phát nổ, sau đó sử dụng máy cắt sắt để cắt nòng súng thành từng đoạn và dùng búa đập méo làm mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng của nòng súng bị tiêu hủy.

Công tác tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật
 

Trong thời gian tới, lực lượng công an huyện Bắc Quang tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá tình hình số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn còn trong dân để tiếp tục tuyên truyền, vận động giao nộp và tiêu hủy theo kế hoạch./.

Chí Cường (Bắc Quang)


Ý kiến bạn đọc