Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thông báo xét tuyển viên chức ngành PT-TH Hà Giang năm 2024

17:48, 22/03/2024
Quyết định Triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển viên chức: Nhấn vào đây để xem
Danh mục Tài liệu tham khảo: Nhấn vào đây để xem

Ý kiến bạn đọc