Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Yên Minh: Lễ phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023

16:32, 20/03/2023

Ngày 19.3, tại thôn Cờ Tẩu, xã Đường Thượng huyện Yên Minh đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023. Tới dự có các đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác theo quyết định số 575 theo dõi, chỉ đạo huyện Yên Minh.

Các đại biểu dự lễ phát động

Triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023, xã Đường Thượng tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường mật thiết giữ Đảng với nhân dân, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội…

Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua lễ phát động, xã Đường Thượng cần tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, huy động cán bộ, đảng viên, nhân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và một số chủ trương lớn của tỉnh như: Xây dựng NTM, hỗ trợ xóa nhà tạm, cải tạo vườn tạp. Đặc biệt, với đặc thù có 100% dân tộc Mông sinh sống, xã cần tập trung vận động, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu gắn với triển khai hiệu quả các chương trình phát triển văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương…

Các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng cây tạo cảnh quan

Sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân xã Đường Thượng đã tham gia trồng cây Đào, cây Mộc miên tạo cảnh quan tại tuyến đường từ thôn Cờ Tẩu đến thôn Sảng Pả 1.

Hà Hường (Huyện Yên Minh)


Ý kiến bạn đọc