Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Phụ nữ Hoàng Su Phì học tập và làm theo Bác

06:52, 09/03/2021

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang. Các cấp Hội Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì đã gương mẫu, năng động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo lời Bác. Góp phần xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ ngày càng vững mạnh.

Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cá nhân, các cấp Hội Phụ nữ Hoàng Su Phì đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thức phong phú. Cùng với đó, các cấp hội thường xuyên quan tâm giáo dục ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp, tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, xây dựng ống tiết kiệm “3 sạch”, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng Nông thôn mới...

Người phụ nữ tích cực sản xuất, phát triển kinh tế gia đình

Việc học và làm theo Bác được vận dụng linh hoạt, sáng tạo gắn với các phong trào thi đua đã đạt kết quả khá tích cực. Điển hình là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo như: ống tiết kiệm “3 sạch”, nuôi lợn nái sinh sản, dê sinh sản, nuôi ngan, gà thương phẩm. Do đó đã giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Có thể nói, thông qua việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang” đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Đây cũng là cơ sở vững chắc, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

Ngọc Hải - Hà Toản


Ý kiến bạn đọc