Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Xã Yên Phong khó khăn trong duy trì tiêu chí xã Nông thôn mới

16:36, 01/11/2022

Mặc dù đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới từ năm 2018. Tuy nhiên, việc giữ vững và phát triển các tiêu chí nông thôn mới ở xã Yên Phong, huyện Bắc Mê hiện nay đang gặp nhiều khó khăn hơn.

Thu nhập của người dân tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đạt 59 triệu đồng/người/năm

Từ khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê luôn quan tâm đến việc duy trì và phát triển các tiêu chí, nhất là tiêu chí về thu nhập. Tuy nhiên, theo quy định mới của Chính phủ, đối với tiêu chí tăng thu nhập, trung bình thu nhập của người dân tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đạt 59 triệu đồng/người/năm. Đây là một trong những vấn đề nan giải đối với một xã thuần nông khi mà thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Dân, Thôn Bản Tắn, xã Yên Phong nêu những khó khăn đối với tiêu chí tăng thu nhập

Trường PTDT Bán trú Tiểu học xã Yên Phong có 238 học sinh, trong đó có 176 học sinh bán trú. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới, học sinh không còn được hưởng những chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ về việc hỗ trợ học sinh các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Do đó, việc chăm lo cho học sinh bán trú trên địa bàn chủ yếu dựa vào nguồn xã hội hoá từ nhân dân, trong khi tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện là 35,09%, hộ cận nghèo là 36,75%.

Việc chăm lo cho học sinh bán trú trên địa bàn chủ yếu dựa vào nguồn xã hội hoá từ nhân dân

Là 1 trong 3 xã của huyện Bắc Mê đã về đích Nông thôn mới, bộ mặt của xã Yên Phong có nhiều đổi thay tích cực, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Tuy nhiên một thực tế hiện nay là việc duy trì và nâng cao các tiêu chí như: Điện, đường, trường, trạm, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng – xanh – sạch, nhất là khu trung tâm xã đang là bài toán khó đối với địa phương.

Không chỉ riêng ở xã Yên Phong mà hiện nay tại nhiều xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, việc duy trì và phát triển các tiêu chí rất khó khăn, đặc biệt là tiêu chí có những điều chỉnh, thay đổi theo từng năm như: Tiêu chí thu nhập, môi trường, chuẩn hộ nghèo. Do đó, để giữ vững các nội dung đã đạt thì rất cần sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, có giải pháp tháo gỡ của các cấp, cùng sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của người dân./. 

Văn Hương- Minh Hiệu


Ý kiến bạn đọc