Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

V/v tham gia ý kiến Công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

11:43, 22/09/2023

 

 

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đề nghị gửi về Đài PT-TH Hà Giang trước ngày 25/9/2023

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

 

QUY ĐỊNH Về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

 

 

 


Ý kiến bạn đọc