Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở tại Bắc Quang

19:20, 28/07/2021

Ngày 27/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của BTV Tỉnh ủy tại các xã Đồng Tâm, Vô Điếm và thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu kết luận buổi làm việc

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, huyện Bắc Quang được tỉnh hỗ trợ 372 hộ, trong đó giai đoạn I là 183 hộ, bao gồm theo Quyết định 1953 là 145 hộ, nhà đại đoàn kết 17 hộ; xã hội hóa 21 hộ. Giai đoạn II, qua rà soát, huyện Bắc Quang có tổng nhu cầu được hỗ trợ nhà ở 304 hộ, sau rà soát đủ điều kiện được Sở Tài chính tỉnh thẩm định: 278 hộ và được Ban chỉ đạo tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ 109 hộ. Huyện đã triển khai 189 hộ, bao gồm, nhà theo quyết định 1953 là 109, trong đó nhà được triển khai đợt 1 có 19 hộ, đợt 2 có 80 hộ và đợt 3 có 10 hộ. Đến nay đợt 2 đã hoàn thành 79 nhà, 1 nhà hoàn thành 90% tiến độ; tổng ngày công huy động đạt 1 nghìn 645 ngày công từ lực lượng Đoàn thanh niên, Công an, Quân sự, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư... Đối với 10 hộ được hỗ trợ đợt 3, huyện Bắc Quang đã phân bổ tại 06 xã thị trấn, bao gồm Việt Quang 01 nhà; Đồng Tiến 01 nhà; các xẫ Đồng Tâm; Liên Hiệp; Vô Điếm; Việt Hồng nằm trong chương trình về đích xây dựng NTM mỗi xã 02 nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long và Lãnh đạo Sở Tài chính, huyện Bắc Quang trao quà hỗ trợ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở xã Vô Điếm

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại các xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc huy động mọi nguồn lực XHH xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công, nổi bật là việc huy động sức dân tham gia tích cực việc đóng góp vật liệu, ngày công để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long chỉ đạo, trong thời gian tới huyện Bắc Quang và các xã phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tránh tình trạng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư toàn bộ của nhà nước; tổ chức huy động mọi nguồn lực từ nhân dân với phương châm con cháu gia đình, dòng họ phải đi đầu, từ đó tạo sự đồng thuận và thu hút sự đóng góp của cộng đồng dân cư. Đặc biệt, huyện Bắc Quang cần quan tâm thực hiện cùng lúc hai mục tiêu, gắn công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo với cải tạo vườn tạp cho các gia đình được hỗ trợ, triển khai đồng bộ các chương trình nông nghiệp trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp các hộ thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra căn nhà đang xây dựng tại TT Việt Quang
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long thăm gia đình người có công được hỗ trợ xây dựng nhà xã Đồng Tâm

Chí Cường( Huyện Bắc Quang)

 


Ý kiến bạn đọc