Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Xín Mần: Hiệu quả Đề án đưa văn hóa truyền thống vào trường học

21:07, 14/04/2024

Năm 2013, huyện Xín Mần bắt đầu triển khai Đề án Giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào trường học. Sau hơn 10 năm thực hiện, Đề án đang mang lại hiệu quả rõ, thu hút được đông đảo học sinh tham gia với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.

Các trường học đã có nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống đảm bảo thiết thực

100% các xã, đơn vị trường học trên địa bàn huyện Xín Mần đều tổ chức triển khai Đề án giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào trường học. Đặc biệt, các trường học đã có nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống đảm bảo thiết thực, phù hợp với cuộc sống, huy động được đông đảo học sinh tham gia. Đến nay, huyện Xín Mần đã tổ chức được 39 lớp tập huấn cho 897 giáo viên, 195 lớp tập huấn cho các em học sinh; tổ chức truyền dạy 599 chuyên đề với gần 1.800 tiết học; thành lập được 171 câu lạc bộ sở thích. Từ những tiết học và tham gia câu lạc bộ đã giúp các em học sinh tự tin, mạnh dạn hơn trong mọi hoạt động của lớp, của trường cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Tổ chức truyền dạy 599 chuyên đề với gần 1.800 tiết học

Nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Xín Mần tiếp tục tuyên truyền đến cấp ủy chính quyền các cấp, các đơn vị trường học trên địa bàn về nội dung, hiệu quả Đề án Giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, xã hội và nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tiếp tục tích hợp giữa giảng dạy văn hóa và truyền thống các dân tộc, kỹ năng sống thông qua các môn học, hoạt động ngoại khóa nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục./.

Nguyễn Tâm- Văn Hương


Ý kiến bạn đọc