Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hồ Chí Minh với quan niệm về chiến lược "trồng người" - Ngày 19/11/2017

09:32, 22/04/2021

Hồ Chí Minh với quan niệm về chiến lược "trồng người" - Ngày 19/11/2017

 


Ý kiến bạn đọc