Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hiệu quả mô hình trồng mía xuất khẩu ở xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên

22:44, 15/04/2024

Là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên đã quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển cũng như lựa chọn nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Với công tác dân vận và dân vận khéo, sau nhiều năm triển khai thực hiện mô hình liên kết trồng mía xuất khẩu trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp cho những vùng nông thôn mới thêm khởi sắc, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Người dân 3 thôn Lùng Càng, Bản Mán, Lùng Châu, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên thực hiện mô hình liên kết trồng mía với Công ty TNHH Thủy Vĩnh Bảo

Trên cánh đồng Phong Quang, huyện Vị Xuyên, với 60 ha đất của người dân 3 thôn Lùng Càng, Bản Mán, Lùng Châu đã được huyện cho thực hiện mô hình liên kết trồng mía với Công ty TNHH Thủy Vĩnh Bảo. Đã mấy năm nay đón nhận cơ hội liên kết trồng mía, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi diện tích đất của gia đình để tham gia trồng mía với công ty Thủy Vĩnh Bảo. Với Đề án phát triển vùng nguyên liệu mía đường xuất khẩu tập trung trên địa bàn xã Phong Quang và các xã khác trên địa bàn huyện. Được sự vận động của chính quyền, người dân xã Phong Quang đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và việc tham gia mô hình trồng mía xuất khẩu đối với công ty TNHH Thủy Vĩnh Bảo đã được bà con nông dân nơi đây làm từ 2017 đến nay. Mô hình liên kết này nằm trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Vị Xuyên. Trồng mía đang thực sự mở ra cơ hội xóa nghèo bền vững đối với đồng bào các dân tộc xã Phong Quang.

Việc tham gia mô hình trồng mía xuất khẩu với công ty TNHH Thủy Vĩnh Bảo đã được bà con nông dân nơi đây lthực hiện từ 2017 đến nay

Xã Phong Quang đã tích cực thông qua liên kết để mở rộng quy mô sản xuất, tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp với mô hình liên kết trồng mía xuất khẩu. Xây dựng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa gắn liền với công nghiệp chế biến, đưa cây giống mới chất lượng cao vào sản xuất và đầu tư vào phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến trên địa bàn đã tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp – người sản xuất để thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện trên địa bàn xã.

Trồng mía đang thực sự mở ra cơ hội xóa nghèo bền vững đối với đồng bào các dân tộc xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên

Mô hình trồng mía liên kết của người dân xã Phong Quang với công ty Thủy Vĩnh Bảo đã mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân đồng thuận đón nhận. Qua đó cho thấy vai trò của công tác dân vận và vận động quần chúng có ý nghĩa tích cực đối với thay đổi tư duy, nhận thức và cách thức sản xuất của người dân. Bởi khi mối liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và người dân cùng có lợi thì sản xuất sẽ phát triển và tạo giá trị kinh tế bền vững cho mỗi bên tham gia./.

Trường Giang – Công Sáu


Ý kiến bạn đọc