Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hoàng Su Phì đẩy mạnh chăn nuôi lợn đen giống bản địa

22:09, 05/06/2024

Lợn đen là vật nuôi truyền thống của bà con ở miền núi, từ lâu đã gắn bó với người dân, tuy nhiên do tập quán nuôi thả rông nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Để nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế, tại các xã của huyện Hoàng Su Phì một số hộ nghèo, cận nghèo đã tham gia chuỗi liên kết nuôi lợn đen theo giá trị sản phẩm để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

 

Nhiều hộ gia đình đã lựa chọn tham gia chuỗi giá trị chăn nuôi lợn đen giống bản địa

Nhờ được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc lợn đen nên các thành viên của chuỗi liên kết đã biết áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc đàn vật nuôi, qua đó đã giảm được rủi ro trong đầu tư và kiểm soát được dịch bệnh. Như hộ gia đình anh Vũ Mạnh Hoàng thôn Bản Cậy xã Tụ Nhân được hỗ trợ 30 con giống lợn đen bản địa từ dự án liên kết nuôi lợn đen, với ưu điểm dễ nuôi, giống lợn to đem lại chất lượng sản phẩm tốt hơn, cho hiệu quả kinh tế cao hơn cho gia đình.

Lợn đen là vật nuôi truyền thống của bà con ở miền núi, từ lâu đã gắn bó với người dân

 Dựa trên điều kiện thực tế của địa phương, tại các xã như Tân Tiến, Tụ Nhân và các xã khó khăn của huyện Hoàng Su phì nhiều hộ gia đình đã lựa chọn tham gia chuỗi giá trị chăn nuôi lợn đen giống bản địa nhằm nâng cao thu nhập, để thoát nghèo. Trong đó, sự tham gia chuỗi liên kết của các hợp tác xã với vai trò là chủ đầu tư, có vai trò quan trọng nhằm kết nối với các doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định cho người chăn nuôi về số lượng và giá cả.

Chính quyền các xã, thị trấn cũng đã chủ động, sát sao trong việc giám sát thực hiện dự án

 Để các mô hình nuôi lợn đen theo giá trị liên kết sản phẩm được tiếp tục hỗ trợ phát triển đúng hướng và bền vững, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Chính quyền các xã, thị trấn cũng đã chủ động, sát sao trong việc giám sát thực hiện dự án, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện dự án thành công.

<br>
Việc thực hiện mô hình chăn nuôi lợn đen góp phần thúc đẩy thế mạnh chăn nuôi ở địa phương phát triển

Từ hiệu quả bước đầu như đàn lợn phát triển tốt, ít dịch bệnh… đã cho thấy mô hình chăn nuôi lợn đen theo chuỗi giá trị sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển chuỗi giá trị đặc thù của địa phương. Việc thực hiện mô hình chăn nuôi lợn đen theo chuỗi giá trị liên kết không những tạo sinh kế cho hộ nghèo và cận nghèo, mà còn góp phần thúc đẩy thế mạnh chăn nuôi ở địa phương phát triển.

Hoàng Dung – Bình Tài (Huyện Hoàng Su Phì)


Ý kiến bạn đọc