Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Cuốn sách: Xây dựng QĐNDVN vững mạnh về chính trị trong tình hình mới - Ngày 21/12/2021

13:34, 22/12/2021

Cuốn sách: Xây dựng QĐNDVN vững mạnh về chính trị trong tình hình mới - Ngày 21/12/2021

 


Ý kiến bạn đọc