Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Tập huấn Báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin

22:00, 03/12/2021

Ngày 3/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ thông tin, quán triệt chuyên đề về các chế độ báo cáo và quy trình thực hiện báo cáo trên hệ thống gồm: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Báo cáo về tổ chức các cuộc họp; Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo; Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công báo...Đối với chuyên đề phân quyền tài khoản và các chức năng chính trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, các đại biểu cũng được hướng dẫn tạo tài khoản để đăng nhập vào hệ thống; chức năng quản lý công việc và cập nhật số liệu báo cáo theo các mẫu biểu trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, thao tác cơ bản về việc tổng hợp báo cáo, gửi nhận số liệu theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. Góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương "Số hóa" các thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành chuyển đổi số./.

Quỳnh Hương- Minh Hiệu


Ý kiến bạn đọc