Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Mèo Vạc

22:21, 16/04/2024

Ngày 16/4, Đoàn Giám sát số 1 HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, nhằm nắm tình hình kết quả triển khai chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Giai đoạn 2020-2024, lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Mèo Vạc được thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng quy định và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Mạng lưới trường, lớp và đội ngũ nhà giáo các cơ sở giáo dục công lập được quy hoạch triển khai thường xuyên, có lộ trình cụ thể, đảm bảo cân đối, hợp lý giữa các loại hình, cấp học, phù hợp với thực tiễn, phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm học 2023 - 2024, toàn huyện có 53 cơ sở giáo dục, trong đó có 13 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 24%. Tổng số đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong biên chế các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện là 1.607 người. Năm học 2023 – 2024, huyện Mèo Vạc đã thực hiện triển khai tốt đề án chuyển học sinh tiểu học từ các điểm trường về trường chính, đến nay tổng số học sinh chuyển từ điểm trường về học tại trường chính là 141 lớp với 1.973 học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo huyện Mèo Vạc cũng gặp phải một số khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện như: Số lượng người làm việc được giao chưa đảm bảo nhu cầu tối thiểu, dẫn đến việc mở rộng quy mô trường lớp, nâng tỷ lệ học sinh tới trường, đặc biệt là tỷ lệ trẻ 0 đến 2 tuổi gặp nhiều khó khăn; Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh nội trú, bán trú tại một số nhà trường chưa được thực hiện theo đúng quy định; Công tác vệ sinh khuân viên nhà trường, quản lý nuôi dưỡng học sinh chưa đảm bảo, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn Giám sát số 1 HĐND tỉnh nắm tình hình kết quả triển khai chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Mèo Vạc

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả huyện Mèo Vạc đạt được trong việc triển khai chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2020 - 2024. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Đề án nâng cao chất lượng giáo dục, giai đoạn 2023-2030 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực giáo dục đào tạo; Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn ngân sách trung ương kết hợp ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo tại tỉnh, bảo đảm hoàn thành cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã đề ra.

Hải Tú


Ý kiến bạn đọc