Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Vị Xuyên: Đẩy nhanh giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia

13:08, 13/05/2024

Xác định nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương. Do vậy, huyện Vị Xuyên đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên rà soát khó khăn, vướng mắc để kịp thời đưa ra những giải pháp, nhằm giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG đúng kế hoạch đề ra. 

Các công trình đã và đang đầu tư nhìn chung đều mang lại hiệu quả cao

Tại huyện Vị Xuyên, kế hoạch vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2024 là gần 737 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn đầu tư là trên 374 tỷ đồng đồng; Nguồn vốn sự nghiệp trên 362 tỷ đồng. Kết quả giải ngân các nguồn vốn thuộc 3 Chương trình MTQG đến nay đạt trên 300 tỷ đồng, đạt trên 40%. Để thực hiện 3 chương trình MTQG, huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát các cấp, ngành, các chủ đầu tư. Các công trình đã và đang đầu tư nhìn chung đều mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.

Kế hoạch vốn 3 chương trình MTQG giai đoạn 2022-2024 tại huyện Vị Xuyên là gần 737 tỷ đồng

Hiện nay, đôn đốc các đơn vị, các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các Chương trình, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng; hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán các công trình đã hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ công trình chuyển tiếp… là những giải pháp mà huyện Vị Xuyên tiếp tục thực hiện, nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn thep kế hoạch đề ra./.

Hải Hà- Phương Duyên


Ý kiến bạn đọc