Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

15:01, 09/07/2024

Sáng 9/7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9.5.2024 của Bộ Chính trị Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14.6.2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí: Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư... Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 15.644 điểm cầu, với gần 1,3 triệu đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới trên 200 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với trên 7.200 đại biểu tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định. Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Phần quán triệt các nội dung Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân xác định điều quan trọng, cốt lõi nhất trong thực hiện Quy định số 144 là mỗi cán bộ, đảng viên tự thấm nhuần, tự thực hiện hiện như cơm ăn, nước uống hàng ngày, trở thành vũ khí sắc bén đấu tranh đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; từng chi bộ, chi ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nêu gương, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện; mỗi cán bộ đảng viên phải thực giác thực hiện, làm tròn bổn phận trước đảng, trước nhân dân… Đối với Chỉ thị số 35, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của đại hội đảng các cấp, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, đất nước; căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội và lấy đóng góp ý kiến vào văn kiện cấp mình và cấp trên; tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị đại hội; trong thực hiện công tác nhân sự phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, làm đúng nguyên tắc, dân chủ, đúng quy trình, kỷ luật, kỷ cương, chú ý tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, coi trọng chất lượng, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn…

Phạm Lực- Tuấn Đạt


Ý kiến bạn đọc