Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Cần có giải pháp cụ thể trong giải ngân vốn đầu tư công

16:22, 02/04/2023

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều công việc cụ thể, đôn đốc giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Để đảm bảo tiến độ giải ngân, thực hiện các công trình đạt được mục tiêu, hiệu quả đề ra, tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố cần có giải pháp cụ thể để giải ngân nguồn vốn đầu tư công một cách hiệu quả, thiết thực.

 

Đến ngày 27/3/2023 giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được trên 626 tỷ đồng, đạt 8,5% kế hoạch

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã ban hành và triển khai Kế hoạch, Văn chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư và giải ngân vốn. Đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các huyện, thành phố rà soát thông tin, số liệu của các dự án được phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 để đăng ký tiến độ thực hiện. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; thực hiện giải ngân ngay các dự án bố trí kế hoạch thu hồi vốn ứng trước và các dự án hoàn thành quyết toán, không để tồn đọng đến cuối năm. Đến ngày 27/3/2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt trên 626 tỷ đồng, đạt 8,5% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân thấp do các nguồn vốn đầu tư công 2023 mới được phân bổ chi tiết cho các công trình và trùng vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Tại Phiên họp tháng 3 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần vào cuộc quyết liệt để giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Các huyện, thành phố thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công./.

Hồng Duyên - Nguyễn Tâm


Ý kiến bạn đọc