Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đoàn công tác số 5 làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê

16:35, 13/05/2024

Ngày 13/5, tại huyện Bắc Mê, Đoàn công tác số 5 theo Quyết định 1340 của BTV Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê nhằm triển khai Kế hoạch công tác của Đoàn. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn công tác chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành thành viên và lãnh đạo huyện Bắc Mê.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác số 5 đã công bố Quyết định số 1340 của BTV Tỉnh ủy về kiện toàn Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo và giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Đoàn công tác số 5 gồm Trưởng đoàn, 2 Phó đoàn và các thành viên: Sở GD-ĐT, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT; Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh; Đài PT-TH tỉnh và Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Giang. Đồng thời, thông qua Chương trình công tác năm 2024 và dự kiến phân công thành viên Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo và giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Bắc Mê.

BTV Huyện ủy Bắc Mê đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II của huyện. Trên cơ sở đó, tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã thảo luận, cho ý kiến vào Chương trình công tác năm 2024 và thống nhất phân công thành viên Đoàn công tác phụ trách theo dõi các xã đặc biệt khó khăn của huyện nhằm phát huy hiệu quả công tác phụ trách theo dõi, chỉ đạo, giám sát tại cơ sở.

Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi, Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi, Trưởng Đoàn công tác đề nghị các thành viên Đoàn công tác số 5 chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2024 với nhiệm vụ, địa bàn theo sự phân công; lồng ghép việc thực hiện kế hoạch với các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Bố trí thời gian, công việc làm việc với Huyện ủy, UBND huyện, xã phụ trách và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Đoàn; chủ động tham mưu, đề xuất với Trưởng đoàn những vấn đề mới gắn với những giải pháp và nguồn lực thực hiện bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. Tăng cường kết nối, khơi thông các nguồn lực để hỗ trợ huyện, xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đối với huyện Bắc Mê, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi đề nghị huyện Bắc Mê thường xuyên thông tin, báo cáo, mời Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn công tác dự, theo dõi các cuộc họp, kỳ họp, hội nghị của huyện theo Quy chế hoạt động của Đoàn công tác; Chuẩn bị tốt báo cáo và các điều kiện cần thiết khác phục vụ làm việc với Đoàn công tác; Chỉ đạo cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác của các thành viên để hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.

Hải Hà


Ý kiến bạn đọc