Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

07:56, 16/04/2024

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng 5 tới, trong đó có dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên và dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp dự kiến diễn ra trong 4 ngày làm việc để cho ý kiến đối với 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

Nhóm vấn đề thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, gồm: dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; các dự án luật dự kiến trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ 7.

Theo đó, có 5 dự án luật là: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Đồng thời, xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết số 43 là gói tổng thể tài khóa, tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế, người dân, doanh nghiệp gắn với việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về một số công trình quan trọng quốc gia. Dự kiến, chuyên đề giám sát tối cao này sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và là trọng tâm của công tác giám sát.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023; Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 28/3/2024 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc-nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Về các nội dung xem xét, quyết định theo thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023; cho ý kiến về Tờ trình số 01/TT-CTN ngày 1/3/2024 của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp ước vay giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cho Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2024.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung đầu tiên của phiên họp: cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (trong đó có xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân).

Nguồn: Nhandan.vn


Ý kiến bạn đọc