Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Có 3.816 hộ khởi công xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953

17:02, 08/04/2021

Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Lũy kế đến ngày 31/3 đã có 3.816 hộ khởi công xây dựng và có 3.770 hộ đã hoàn thành.

Toàn tỉnh có 3.816 hộ gia đình đã khởi công xây dựng nhà ở theo QĐ 1953

Để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Thời gian qua, các ngành thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện và chế độ báo cáo theo định kỳ. Lũy kế đến ngày 31/3, toàn tỉnh có 3.816 hộ gia đình triển khai xây dựng nhà ở và có 3.770 hộ đã hoàn thành. Trong đó có 230 hộ chính sách, người có công; 493 hộ cựu chiến binh nghèo, 1.529  hộ nghèo xã biên giới và 1.564 hộ nghèo xã nội địa.

Đến ngày 31/3, kinh phí hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình là hơn 275 tỷ 147 triệu đồng; số kinh phí chuyển vào tài khoản của Sở LĐTB&XH tỉnh là 237 tỷ 505 triệu đồng; kinh phí đã chuyển cho các huyện hỗ trợ là 233 tỷ 580 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh đang được triển khai thực hiện tích cực và có hiệu quả./.

Duy Quang


Ý kiến bạn đọc