Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hà Giang đẩy nhanh tiến độ cấp mã định danh điện tử cho công dân

18:40, 02/07/2022

Thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thành phố Hà Giang hiện đang tăng cường triển khai cấp tài khoản định danh điện tử đối với công dân, qua đó góp phần đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số.

Tài khoản định danh điện tử là một nỗ lực để đưa công nghệ thông tin phục vụ cho cộng đồng

Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay, việc triển khai cấp định danh điện tử cho công dân được Công an thành phố Hà Giang thực hiện đồng thời với việc cấp đổi CCCD và cấp cho các công dân đã có CCCD gắn chíp. Theo đó, tại các điểm cấp mã định danh điện tử trên địa bàn thành phố hiện có rất đông người dân đến làm CCCD và đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Trên cơ sở nền tảng thực hiện thành công việc cấp CCCD gắn chíp điện tử và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh Hà Giang đang quyết liệt triển khai tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò, tiện ích của việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, thông báo để khi công dân đến làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chíp mang thêm các loại giấy tờ, giấy phép lái xe, đăng ký xe, sổ BHXH, thẻ BHYT để cán bộ tiếp dân đối chiếu, cập nhật cấp tài khoản định danh điện tử. Có thể thấy, với tính năng vượt trội của mạng xã hội mang lại, tài khoản định danh điện tử là một nỗ lực để đưa công nghệ thông tin phục vụ cho cộng đồng, tiết kiệm thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều thủ tục khi thực hiện giao dịch hành chính công với độ bảo mật cao.

Hiện nay, mọi công dân từ đủ 14 tuổi trở lên hoặc đã có căn cước công dân gắn chíp đều được miễn phí khi đến làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, để hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, bên cạnh sự nỗ lực của lực của lượng công an rất cần sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, có như vậy mới góp phần xây dựng nền hành chính số văn minh, hiện đại./. 

Hải Hà- Đình Anh

 


Ý kiến bạn đọc