Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đồng hành cùng người dân trong cải tạo vườn tạp

18:12, 26/03/2021

Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế vườn hộ thì huyện Quang Bình còn huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp.

Đồng hành cùng người dân trong cải tạo vườn tạp

Mục tiêu hướng đến là tạo thay đổi trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc cải tạo vườn tạp, xã Yên Thành huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; triển khai các giải pháp phát triển kinh tế vườn hộ đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Trước mắt, tập trung cho 4 hộ làm điểm để người dân thấy rõ hiệu quả rồi có hướng nhân rộng. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Quang Bình lên kế hoạch cải tạo vườn tạp cho 559 hộ nghèo và cận nghèo tại 15 xã, thị trấn; riêng năm 2021 tổ chức làm điểm ở 6 xã với 23 hộ. Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng thời chỉ đạo các ngành, các xã thị trấn huy động nhiều nguồn lực; tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để cải tạo vườn tạp.

Các cán bộ ngành chuyên môn đồng hành cùng người dân trong thực hiện cải tạo vườn tạp

Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp đang tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi của từng hộ dân tại huyện Quang Bình. Đây là một trong những động lực để huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập quán canh tác nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất từ các vườn hộ; đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân./.

Hoàng Gia - Văn Hương


Ý kiến bạn đọc