Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Luật Đất đai 2024 (sửa đổi) và kỳ vọng của người dân

17:53, 13/04/2024

Ngày 18/1/2024, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điều khoản được điều chỉnh theo hướng bảo vệ lợi ích tối đa cho người dân. Do đó, người dân rất phấn khởi và kỳ vọng sẽ có những tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Người dân rất phấn khởi và kỳ vọng sẽ có những tác động tích cực đến việc phát triển KT-XH

Bày tỏ sự vui mừng khi Luật Đất đai (sửa đổi) có bước tiến rõ rệt trong quy định về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nguyễn Văn Ngà ở thôn Bản Noong, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê mong muốn Luật Đất đai (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống để đồng bào được hưởng các chính sách mới, đặc thù, tháo gỡ khó khăn về đất đai, tạo sinh kế ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Ngà ở thôn Bản Noong, xã Lạc Nông mong muốn Luật Đất đai (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống

Một điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi là cho phép mở rộng “hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất”. Như vậy, Luật Đất đai sửa đổi sẽ tạo điều kiện sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả hơn.

Ngày 18/1/2024, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có nhiều quy định mới, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, những vướng mắc, khó khăn, bất cập liên quan đến chính sách đất đai hiện nay như: Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng v.v… theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.

So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có nhiều quy định mới

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, các huyện, thành phố. Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành thực hiện quy trình xây dựng văn bản pháp luật liên quan và ban hành ngay sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Luật Đất đai sửa đổi sẽ tạo điều kiện sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả hơn.

Phương Thảo- Công Sáu


Ý kiến bạn đọc