Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Khi Nghị quyết nở hoa trên đá

16:52, 12/10/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong bối cảnh nhiều thuận lợi, thời cơ song cũng không ít khó khăn, thách thức. Với trọng trách lãnh đạo của mình, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã có nhiều chủ trương, quyết sách để chăm lo cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đảng lãnh đạo bằng Nghị quyết và cũng cụ thể hóa chủ trương, quyết sách, mục tiêu đó bằng các Nghị quyết chuyên đề để phát triển toàn diện kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, anh ninh một cách hiệu quả, bền vững…

 

Cắt băng khánh thành nhà ở theo quyết định 1953 của Tỉnh ủy

Chỉ sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hơn 30 nghị quyết, quyết định đã được Đảng bộ tỉnh xây dựng, ban hành. Trong đó, Quyết định 1953, Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 27 được ban hành ở những thời điểm khác nhau, song ở đó cùng hướng đến mục tiêu chăm lo, hỗ trợ đồng bào an cư, lạc nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh mới. Có thể nói, đó là 3 trụ cột, ba mũi đột phá, cụ thể hóa quan điểm của Đảng và nhà nước không để ai bị bỏ lại phía sau đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm, vừa trước mắt vừa lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh Hà Giang.

Có thể thấy, thành công của các chương trình làm nhà ở, cải tạo vườn tạp hay bài trừ, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu chính là nhờ việc xây dựng được Nghị quyết đúng, trúng, khắc phục được vấn đề Nghị quyết dài nhưng rỗng, Nghị quyết cao siêu nhưng xa rời thực tiễn. Điều này được thể hiện trên cả 2 phương diện là lý luận và thực tiễn. Đó là sự kết tinh, là nhận thức mới trong suốt quá trình bám nắm, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; là sự bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể và hơn cả đó là sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị rất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã có nhiều chủ trương, quyết sách để chăm lo cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh

Thực tiễn cho thấy, cùng với việc xây dựng, ban hành nghị quyết đúng và trúng thì để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống còn phải tổ chức thực hiện bài bản, khoa học. Bởi lý thuyết thì màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi, nghị quyết khô cứng những thực hiện nghị quyết lại cần sự linh hoạt, sáng tạo chứ không dập khuôn máy móc, càng không phải chủ quan, duy ý chí. Do đó, Đảng bộ tỉnh đã đặc biệt chú trọng huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Chăm lo cho dân luôn là kim chỉ nam trong mọi quyết sách của Đảng, Nhà nước ta cũng như của Đảng bộ, chính quyền tỉnh. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, của Đảng với nhân dân, tạo thành khối đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, thực hiện khát vọng phát triển tỉnh Hà Giang và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia nơi biên cương cực Bắc Tổ quốc.

Tuấn Quỳnh- Văn Hương


Ý kiến bạn đọc