Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hà Giang xây dựng thôn Nông thôn mới

17:35, 01/11/2022

Quan điểm lấy thôn, xóm làm đơn vị cơ sở và gia đình là hạt nhân. Việc xây dựng nông thôn mới ở Hà Giang tiếp tục được bắt đầu từ thôn, bản. Một bộ tiêu chí dành riêng cho thôn nông thôn mới được ban hành với 12 tiêu chí. Mục tiêu trong năm 2022, toàn tỉnh sẽ hoàn thành 60 thôn nông thôn mới.

 

Mỗi gia đình một người tham gia cùng thôn vệ sinh môi trường trong thôn

Một buổi dọn dẹp của người dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Mỗi gia đình một người tham gia cùng thôn vệ sinh môi trường trong thôn. Đây là việc làm thường xuyên để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng thôn nông thôn mới. Cho đến nay, thôn Thanh Sơn còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tiêu chí lao động việc làm và tiêu chí môi trường cảnh quan. Những tiêu chí này đang được thôn tích cực triển khai.       

Các thôn được công nhận đã làm thay đổi ý thức của người dân

Xây dựng thôn nông thôn mới đã được thực hiện từ những giai đoạn trước đây. Các thôn được công nhận đã làm thay đổi ý thức của người dân. Như gia đình chị Hoàng Thị Mai ở thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần. Kể từ khi thôn thực hiện bộ tiêu chí thôn nông thôn mới. Những người dân như chị Mai được tuyên truyền vận động giữ gìn vệ sinh môi trường và nhất là tham gia làm du lịch homestay để tăng thu nhập.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 69 thôn được công nhận là thôn đạt chuẩn nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới từ thôn, xóm vững chắc là điểm tựa nền tảng để các địa phương thực hiện mục tiêu cao hơn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới là nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn nông thôn mới cũng có một bộ tiêu chí riêng với 12 tiêu chí.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 69 thôn được công nhận là thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Và năm 2022, tỉnh cũng đã phấn đấu sẽ có 60 thôn đạt các tiêu chí đã đề ra. Thôn Nông thôn mới có thể được ví như một xã nông thôn mới thu nhỏ. Ở đó, người dân có đời sống tinh thần, vật chất nâng cao, có cơ sở hạ tầng đảm bảo. Đó là những làng quê đáng sống./.

Thu Hoài- Tuấn Đạt


Ý kiến bạn đọc