Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quy định mới về hoạt động thông tin cơ sở

16:22, 14/05/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49 năm 2024 quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.

Thông tin cơ sở là thông tin thiết yếu được truyền tải trực tiếp đến người dân thông qua các loại hình thông tin

Theo Nghị định 49 của Chính phủ, thông tin cơ sở là thông tin thiết yếu được truyền tải trực tiếp đến người dân thông qua các loại hình thông tin: Đài truyền thanh cấp xã; bảng tin công cộng; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở; cổng hoặc trang thông tin điện tử; mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet; tin nhắn viễn thông. Các đài truyền thanh cấp xã được sử dụng để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số tại địa phương và một số nội dung trả lời phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thông tin cơ sở của địa phương

Nghị định cũng quy định Bộ TT&TT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm cung cấp, quản lý nội dung thông tin. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thông tin cơ sở của địa phương theo quy định và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện./.

Văn Hương

 

 


Ý kiến bạn đọc