Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Những câu chuyện gắn với căn cứ cách mạng của Bác (Phần 2) - Ngày 17/12/2017

09:45, 22/04/2021

Những câu chuyện gắn với căn cứ cách mạng của Bác (Phần 2) - Ngày 17/12/2017

 


Ý kiến bạn đọc