Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Xín Mần

15:16, 17/04/2024

Ngày 15 và 16/4, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Xín Mần về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2020-2024.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Năm học 2023-2024, huyện Xín Mần có 59 cơ sở giáo dục trên địa bàn với hơn 1.100 nhóm lớp, trên 26.000 học sinh; trên 1.300 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và thực hiện hợp đồng với 55 giáo viên. Tính đến tháng 3/2024, huyện có tổng số 59 trường, so với năm học 2020-2021 giảm 02 trường, giảm 22 điểm trường. Trong công tác lựa chọn SGK theo chương trình GDPT 2018, huyện cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các Hội đồng nghiên cứu, đánh giá nội dung từng môn học, hoạt động giáo dục thuộc các bộ SGK theo Chương trình GDPT 2018 của tỉnh. Chú trong việc đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường. Công tác xã hội hóa giáo dục của huyện luôn được quan tâm đã hỗ trợ giải quyết một phần những khó khăn về cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các em học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học. Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quan tâm công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; tập trung các giải pháp duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy học…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của tỉnh và cấp trên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất về quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện; Tiếp lục làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ trách nhiệm trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; Chú trọng đến các chế độ chính sách cho giáo viên và các em học sinh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý huyện cần làm thận trọng, đúng quy định pháp luật trong quá trình đấu giá thiết bị giáo dục từ nguồn 3 chương trình MTQG. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, dự giờ các lớp học; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chuyên môn. Bên cạnh đó việc đưa học sinh về trường chính phải đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc, học tập cho học sinh khi về trường chính. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt các giải pháp để thực hiện tốt các chính sách pháp luật về giáo dục đào tạo trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đã đi giám sát tại các điểm trường Cốc Cam, Na Ri, Đoàn Kết tại xã Tả Nhìu; Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tả Nhìu; Trường Mầm non Tả Nhìu; Trường PTDTNT THCS&THPT huyện; trường Tiểu học Cốc Pài và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Xín Mần.

Thuý Hậu (Xín Mần)


Ý kiến bạn đọc