Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh làm việc tại huyện Mèo Vạc

18:00, 15/05/2024

Ngày 15/5, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy Mèo Vạc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu năm, BTV Huyện ủy Mèo Vạc đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến đầu tháng 5, cấp ủy, UBKTc các cấp trong huyện đã tổ chức 60 cuộc kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật đối với 23 đảng viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh đề nghị Huyện ủy Mèo Vạc tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục một số tồn tại hạn chế; quan tâm thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu nhằm phòng nga, phát hiện và kịp thời ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là vấn đề quản lý đất đai, công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, đạo đức lối sống. Gắn với đó là theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đảm bảo khoa học, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền./.

Minh Đức (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc