Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Sơ kết 1 năm thực hiện tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06, Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ

00:13, 11/06/2024

Ngày 10/6, Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06 tại văn bản 452 ngày 23/5/2023 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo Chỉ thị 18 ngày 30/5/2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Hà Giang lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

06 là đề án quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực, thúc đẩy Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, đã nhận diện 5 nhóm vấn đề về pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh, an toàn bảo mật, nguồn lực triển khai là các điểm nghẽn nếu không giải quyết sẽ làm chậm lộ trình triển khai. Vì vậy, ngày 23/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 452 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 với 23 nhóm nhiệm vụ. Đến nay, nhiều “điểm nghẽn” từng bước được tháo gỡ. Trong đó, có 3 nhiệm vụ thường xuyên đang triển khai, 12 nhiệm vụ đã hoàn thành. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị 18 yêu cầu thực hiện đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu thuế, ngân hàng, viễn thông... phòng ngừa hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới.

Đối với tỉnh Hà Giang, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Hà Giang đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ Đề án 06. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, nhận diện những tồn tại, hạn chế là điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06. Thành lập các Đoàn kiểm tra  hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Đến nay, các mục tiêu, nhiệm vụ mang tính nền tảng của Đề án 06, chỉ thị 18 đã cơ bản hoàn thành và tiếp tục được tập trung đẩy mạnh thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện triển khai linh hoạt xác định rõ hoạt động ưu tiên; làm việc nào xong việc đó, không giàn trải. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong việc triển khai Đề án 06 và chỉ thị 18. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo cái động lực xã hội, củng cố vốn niềm tin của nhân dân. Đặc biệt, người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, không nói khó mà không làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả cụ thể. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của các cấp, ngành và địa phương trong triển khai Đề án 06 và Chỉ thị số 18 với mục tiêu xuyên suốt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững./.

Phương Duyên


Ý kiến bạn đọc